BẢNG GIÁ THUỐC BHYT NĂM 2022-2023 - BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Ngày 27/02/2023

 -  898 Lượt xem

BẢNG GIÁ THUỐC BHYT NĂM  2022-2023 - BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

Tải file tại đây:

/Media/files/C%c3%b4ng%20khai%20gi%c3%a1%20thu%e1%bb%91c%20b%e1%bb%87nh%20vi%e1%bb%87n.xlsx