Lễ mở thầu thuốc 2020-2021- HSĐX tài chính

Ngày 29/12/2020

 -  86 Lượt xem

                       (Ảnh: Đại diện Sở Y tế  và lãnh đạo bệnh viện, khoa Dược trong buổi mở thầu)

 

Sáng ngày 24 tháng 12 năm 2020, tại Hội trường Bệnh viện huyện Bình Chánh, Bên mời thầu đã tiến hành mở thầu gói thầu cung ứng thuốc năm 2020-2021 Hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị; Gói thuốc generic.