Mời chào giá phụ tùng thay thế để sửa chữa cho máy điện tim gắng sức BTL-08SD3.

Ngày 15/03/2023

 -  252 Lượt xem

                                      Kính gửi: Quý nhà cung cấp.

 

Bệnh viện huyện Bình Chánh mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp phụ tùng thay thế để sửa chữa cho máy điện tim gắng sức BTL tại khoa Nội tổng hợp thì gửi báo giá về Bệnh viện huyện Bình Chánh.

Tên phụ tùng: Bo điều khiển, thảm chạy sử dụng được cho máy điện tim gắng sức BTL-08SD3 của hãng Industries Limited.

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email vttbyt.bvbc@gmail.com và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Vật tư - thiết bị y tế, Bệnh viện huyện Bình Chánh (địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh).

  • Hồ sơ gửi kèm theo báo giá gồm các tài liệu sau:

+ Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật có liên quan khác (nếu có)

  • Thời gian nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày phát hành.
  • Điện thoại liên hệ: 028 22183088 (Phòng Vật tư – thiết bị y tế).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu: VT, VT-TBYT.

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Võ Ngọc Cường