Phòng Điều dưỡng

Ngày 11/12/2016

 -  990 Lượt xem

Phòng Điều dưỡng của Bệnh viện chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc, Trưởng Phòng Điều dưỡng chịu trách nhiệm giúp Giám đốc tổ chức thực hiện, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

Chức năng nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

- Đầu mối xây dưng các quy định, theo quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của Bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng điều dưỡng xem xét và giám đốc Bệnh viện phê duyệt.

- Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn, phối hợp với các khoa, bộ phân liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

- Phối hợp với Phòng tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công.

- Phối hợp với Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong Bệnh viện.

- Phối hợp với Phòng (trung tâm) Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hiện cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng.

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Bẹnh viện phân công.

Phương hướng phát triển:

* Nhân lực:

- Đảm bảo nguồn nhân lực tại các khoa để phục vụ công tác chăm sóc người bệnh toàn diện cho Bệnh viện mới hoạt động tốt.

- Không ngừng nâng cao năng lực quản lý của hệ thống điều dưỡng trưởng, và tính chuyên nghiệp của đội ngũ điều dưỡng viên.

- Phát triển chức năng chủ động và phối hợp của điều dưỡng trong công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

- Xây dựng hình ảnh người điều dưỡng chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, thân thiện.

* Chuyên môn:

- Hỗ trợ các điều dưỡng trưởng khoa, Hộ sinh trưởng khoa, Kỹ thuật viên trưởng khoa xây dựng kế hoạch công tác chăm sóc người bệnh tại các khoa và theo dõi triển khai thực hiện.

- Xây dựng bản mô tả công việc cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên và hộ lý trong Bệnh viện.

- Bổ sung và hoàn thiện các quy trình kỹ thuật điều dưỡng, quy trình chăm sóc người bệnh.

- Xây dưng lộ trình áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện để đảm bảo chất lượng trong công tác chăm sóc người bệnh.

- Nâng cao trình độ chuyên môn điều dưỡng từ trung cấp lên đại học, từ đại học lên sau đại học.

- Tâọ điều kiện cho điều dưỡng có cơ hội giao lưu, học tập và chia sẻ kinh nghiệm với các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học điều dưỡng.

- Tổ chức các Hội thi Điều dưỡng trưởng giỏi tại Bệnh viện và kiểm tra tay nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên hàng năm.

- Tham dự hội thi tay nghề Điều dưỡng trưởng giỏi hàng năm do Sở Y tế phát động.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát về chăm sóc người bệnh. Báo cáo kịp thời cho Giám đốc Bệnh viện, phòng Kế hoạch tổng hợp, phòng Quản lý chất lượng, các việc đột xuất có liên quan đến công tác chăm sóc xảy ra ở các khoa.

 

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Quảng cáo và Đối tác

Thống kê truy cập

  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 566
  • Tất cả: 0631213

Liên kết