Phòng Hành chánh quản trị

Ngày 11/12/2016

 -  848 Lượt xem

Phòng Hành chính quản trị chịu trách nhiệm giúp Giám đốc Bệnh viện tổ chức, thực hiện về công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện.

Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Hành chính quản trị căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong Bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của Bệnh viện, hệ thông bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện.

- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Bệnh viện.

- Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong Bệnh viện.

- Quản lý tài sản của Bệnh viện: nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng, số sách, biểu mẩu thống kê, tiến hành chế độ kiểm kê định kỳ, sắp xếp kho tàng hợp lý, bảo dưỡng duy tu nhà cửa, thiết bị, thanh lý tài sàn theo đúng chế độ quy định.

- Quản lý các phương tiện vận tải của Bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy đinh.

- Định kỳ tổ chức kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng và vận hành thiết bị thông dụng trong Bệnh viện.

-Cung cấp vật tư thông dụng theo yêu cầu chuyên môn phù hợp với khả năng kinh phí của bệnh viện được cấp. Có kế hoạch tiết kiệm và thực hiện chống tham ô, lãng phí.

- Tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác vận chuyển trong và ngoài Bệnh viện. Sử dụng hợp lý, có hiệu quả các phương tiện vận chuyển của Bệnh viện.

- Thực hiện công tác kiểm tra giám sát công tác vệ sinh ngoại cảnh nơi công cộng. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý nước thải Bệnh viện.

-Tổ chức quản lý và thực hiện công tác hành chính bao gồm: công văn đi, đến, hệ thống lưu trữ và bảo quản hồ sơ, tài liệu.

- Tiếp khách tổ chức hội nghị.

- Đảm bảo công tác trật tự trị an chung, có kế hoạch phòng, chống cháy nổ trong Bệnh viện.

- Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong Bệnh viện.

- Tổ chức cho các thành viên trong phòng học tập để nâng cao trình độ.

- Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc Bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

- Làm đầu phối phối hợp với các khoa, phòng phân tích cải tiến các nội dung liên quan đến giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liền quan đến hài lòng người bệnh.

- Đảm bảo hoạt động công nghệ thông tin và cung ứng quản lý mạng nội bộ, hệ thống mạng khám chữa bệnh toàn Bệnh viện.

- Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong Bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

Hoạt động chuyên môn: thực hiện công việc theo các quy định đã được ban hành cho từng bộ phận chuyên biệt.

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Quảng cáo và Đối tác

Thống kê truy cập

  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 396
  • Tất cả: 0631043

Liên kết