Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế

Ngày 11/12/2019

 -  1364 Lượt xem

Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế của Bệnh viện chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, thực hiện công tác quản lý và sử dụng mọi vật tư, thiết bị y tế trong Bệnh viện.

Chức năng nhiêm vụ: Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế căn cứ kế hoạch chung của Bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong Bệnh viện, trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.

- Tổ chức đầu thầu, mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định chung của Nhà nước.

- Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời.

- Xây dựng phương án lắp đặt, cải tạo theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.

- Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản sử dụng theo quyết định của Giám đốc Bệnh viện.

- Tổ chức thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng, bảo quản thiết bị y tế của Khoa phòng, mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch của từng máy.

- Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của nhà nước.

- Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế trong Bệnh viện trình Giám đốc.

- Tổ chức nhận hàng, cấp phát trang thiết bị, y dụng cụ, vật tư tiêu hao cho khoa, phòng.

- Tổ chức học tập cho các thành viên trong Bệnh viện về cách bảo uqản, sử dụng các thiết bị y tế nhằm nâng cao tuổi thọ máy.

Phương hướng phát triển:

- Kết hợp với đơn vị sản xuất để bảo trì và sửa chữa các máy kỹ thuật cao.

- Tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được và thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ thuật, công nghệ cao như: hệ thống chụp cắt lớp (CT-scanner); hệ thống cộng hưởng từ (MRI); chụp động mạch xóa nền (DSA), phẩu thuật nội soi tán sỏi lazẻ, hệ thống X-quang số hóa trực tiếp (DR); cung cấp đầy đủ vật tư y tế...

- Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế tích cực hợp tác với các Viện, trường để phát huy năng lực và phục vụ hài lòng người bệnh.

- Ưu tiên xây dựng, điều chỉnh và bổ sung quy trình, quy định chuyên môn, tạo điều kiện để anh em làm việc một cách chủ động và chuyên nghiệp.

- Tăng cường kiểm tra quản lý sử dụng vật tư y tế tại các khoa, phòng.

- Đầu tư nghiên cứu tự sửa chữa các thiết bị y tế đảm bảo chủ động phục vụ.