Báo Giá Phụ kiện thay thế cho máy khử khuẩn dụng cụ nội soi

Ngày 01/12/2023

 -  130 Lượt xem

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN H.BÌNH CHÁNH

 

Số: 1364/BVBC

 

V/v yêu cầu báo giá sửa chữa thay thế phụ tùng thiết bị y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 


   Bình Chánh, ngày  30  tháng 11 năm 2023

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện huyện Bình Chánh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa thay thế phụ tùng cho máy khử khuẩn dụng cụ nội soi với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của Bệnh viện:

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện huyện Bình Chánh (Địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh)
 2. Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư - thiết bị y tế (Điện thoại: 028 22183088/ Email: vttbyt.bvbc@gmail.com)
 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 • Bệnh viện huyện Bình Chánh, địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.
 • Nhận qua Email: vttbyt.bvbc@gmail.com
 • Nhận qua Fax: 0283 760 0215
 1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h ngày 30/11/2023 đến trước 16h ngày 09/12/2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

 1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành 30/11/2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

 Danh mục thiết bị y tế.

STT

Danh mục

Dịch vụ

Mô tả

Số lượng

Đơn vị tính

Địa điểm thực hiện

Dự kiến hoàn thành

1

Sửa chữa thay thế phụ tùng cho thiết bị y tế

 

Sửa chữa thay thế phụ tùng cho máy khử khuẩn dụng cụ nội soi

Model: Endo Clean 2000

Serial: EN-DU-1803-02

 • Bồn ngâm rửa ống soi
 • Dây kết nối khí
 • Dây kiểm tra rò rỉ
 • Dây kết nối sung bắn hơi

 

 

 

 

 

01

 

01

01

01

 

 

 

 

Cái

 

Cái

Cái

Cái

 

Bệnh viện huyện Bình Chánh

Tháng 11/2023

 

Trân trọng./.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Lưu: VT; VT-TBYT.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Võ Ngọc Cường

 

 Link:  Báo Giá- Phụ kiện thay thế cho máy khử khuẩn dụng cụ nội soi.pdf