Các phòng chức năng

Phòng Tổ chức cán bộ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện.

HƯ MỜI CHÀO GIÁ (lẦN 3)

Về việc mời đơn vị báo giá gói thầu

may trang phục nhân viên y tế năm 2023

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ LẦN 4

Gói thầu: Mua sắm đường sữa bồi dưỡng bằng hiện vật năm 2023-2024

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Gói thầu: Mua sắm Vật rẻ tiền mau hỏng, Thiết bị điện - nước

năm 2023-2024 (lần 4)

 

THƯ MỜI MỜI CHÀO GIÁ

Gói thầu: Mua sắm in ấn phẩm năm 2023 - 2024

Gói thầu: Mua sắm Vật rẻ tiền mau hỏng, Thiết bị điện - nước

Thư mời chào giá mua sắm mực in và thiết bị máy vi tính năm 2023-2024

Phòng Hành chính quản trị chịu trách nhiệm giúp Giám đốc Bệnh viện tổ chức, thực hiện về công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện.

Chuyên đề "KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN VÀ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH" (Điều dưỡng, Hộ sinh, Y sỹ, Kỹ thuật viên Y, Dược trung học)

Phòng Điều dưỡng của Bệnh viện chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc, Trưởng Phòng Điều dưỡng chịu trách nhiệm giúp Giám đốc tổ chức thực hiện, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

Phòng Tài chính kế toán của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc vể toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện. Phòng Kế toán hoạt động trên nguyên tắc: “Trung thực, chính xác” thể hiện sự chuyên nghiệp, đảm bảo công tác quản lý tài chính ngày càng hiệu quả, chính xác và hoàn thiện hơn.

yêu cầu báo giá phụ tùng thay thế sửa chữa máy điện tim gắng sức hãng BTL

mời chào giá hóa chất sử dụng cho máy sinh hóa Biolis 50i

Mời chào giá hóa chất sử dụng cho máy huyết học tự động 18 thông số.

Yêu cầu báo giá thiết bị y tế

Nhằm duy trì mô hình trên, vào đầu tháng 7 năm 2023 bệnh viện huyện Bình Chánh phát động Hội thi 5S với 2 vòng thi: Lý thuyết và Thực hành (chấm điểm thực tế) với sự tham gia nhiệt tình và chuẩn bị chu đáo của 19 khoa Lâm sàng và 6 phòng Chức năng của bệnh viện.

Bệnh viện huyện Bình Chánh Hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá và tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25/5/2023-31/5/2023

PHÒNG TRÁNH NGỘ ĐỘC BOTULINUM

Thông điệp truyền thông hưởng ứng

“Ngày ASEAN phòng, chống Sốt xuất huyết” năm 2023

Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng Nghiệp vụ của Bệnh viện, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về: kế hoạch hoạt động của các phòng; đôn đốc kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện; tổ chức chỉ đạo công tác nhiệm vụ chuyên môn Bệnh viện.