Đảng bộ

Sáng ngày 03/4/2023, Bệnh viện huyện Bình Chánh đã tổ chức ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhằm chào mừng Đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh viện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.