Phòng Điều dưỡng

Chuyên đề "KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN VÀ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH" (Điều dưỡng, Hộ sinh, Y sỹ, Kỹ thuật viên Y, Dược trung học)

Phòng Điều dưỡng của Bệnh viện chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc, Trưởng Phòng Điều dưỡng chịu trách nhiệm giúp Giám đốc tổ chức thực hiện, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.