Phòng Hành chánh quản trị

HƯ MỜI CHÀO GIÁ (lẦN 3)

Về việc mời đơn vị báo giá gói thầu

may trang phục nhân viên y tế năm 2023

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ LẦN 4

Gói thầu: Mua sắm đường sữa bồi dưỡng bằng hiện vật năm 2023-2024

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Gói thầu: Mua sắm Vật rẻ tiền mau hỏng, Thiết bị điện - nước

năm 2023-2024 (lần 4)

 

THƯ MỜI MỜI CHÀO GIÁ

Gói thầu: Mua sắm in ấn phẩm năm 2023 - 2024

Gói thầu: Mua sắm Vật rẻ tiền mau hỏng, Thiết bị điện - nước

Thư mời chào giá mua sắm mực in và thiết bị máy vi tính năm 2023-2024

Phòng Hành chính quản trị chịu trách nhiệm giúp Giám đốc Bệnh viện tổ chức, thực hiện về công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện.