YÊU CẦU BÁO GIÁ BẢO TRÌ KHÍ Y TẾ

Ngày 09/11/2023

 -  535 Lượt xem

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN H.BÌNH CHÁNH

 

Số: 1259/BVBC

 

V/v yêu cầu báo giá bảo trì hệ thống khí y tế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 
 
 

   Bình Chánh, ngày  08  tháng 11 năm 2023

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện huyện Bình Chánh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Bảo trì hệ thống khí y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của Bệnh viện:

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện huyện Bình Chánh (Địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh)
 2. Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư - thiết bị y tế (Điện thoại: 028 22183088/ Email: vttbyt.bvbc@gmail.com)
 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 • Bệnh viện huyện Bình Chánh, địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.
 • Nhận qua Email: vttbyt.bvbc@gmail.com
 • Nhận qua Fax: 0283 760 0215
 1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h ngày 07/11/2023 đến trước 16h ngày 16/11/2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

 1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành 07/11/2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

     Danh mục dịch vụ:

STT

Danh mục

Dịch vụ

Mô tả

Số lượng

Đơn vị tính

Địa điểm thực hiện

Dự kiến hoàn thành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Bảo trì

Hệ thống khí y tế bao gồm :

 1. Trung tâm Oxy lỏng (Hãng CRYOLOR)
 2. Trung tâm Oxy     (Hãng DANUBE)
 3. Trung tâm CO2        (Hãng VSP)
 4. Hệ thống hút         (Hãng MIL’S)
 5. Hệ thống khí nén   (Hãng MIL’S)
 6. Hệ thống báo động (Hãng VIGI)
 7. Thiết bị ngoại vi    (Hãng KLS MARTIN)
 8. Giá treo trần

01

Hệ thống

Bệnh viện huyện Bình Chánh

Tháng 11/2023

 

Trân trọng./.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Lưu: VT; VT-TBYT.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Võ Ngọc Cường

 

LinkCV