Mời chào giá 819

Ngày 25/06/2024

 -  82 Lượt xem

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN H.BÌNH CHÁNH

 

Số:       /BVBC

 

V/v yêu cầu báo giá y dụng cụ y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 


   Bình Chánh, ngày 25  tháng  6  năm 2024

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện huyện Bình Chánh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm y dụng cụ y tế” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của Bệnh viện:

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện huyện Bình Chánh (Địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh)
 2. Thông tin liên hệ : Phòng Vật tư - thiết bị y tế (Điện thoại: 028 22183088/ Email: vttbyt.bvbc@gmail.com)
 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 • Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện huyện Bình Chánh, địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.
 • Nhận qua Email: vttbyt.bvbc@gmail.com (file mềm excel danh mục)
 • Nhận qua Fax: 0283 760 0215
 1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: kể từ 7h30 ngày 25/6/2024 đến 16h30 ngày 04/7/2024 (trừ các ngày nghỉ, lễ, Tết theo quy định của pháp luật về lao động)
 2. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục cần báo giá

STT

Danh mục

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

Số lượng

Đơn vị tính

1

Hộp hấp và bảo quản dụng cụ

 • Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật.
 • Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật.
 • Nắp hộp hấp có màng lọc.
 • Kích thước: 43x30cm, 33x20cm.

10

Bộ

2

 

Kim I/A Simcoe

 • Kim 23G
 • Cổng 0.3mm

2

Bộ

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện huyện Bình Chánh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 7 ngày kể từ ngày đặt hàng.

4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: Trong vòng 90 ngày sau khi ký biên bản bàn giao, nghiệm thu thiết bị đầy đủ và bên A nhận hóa đơn tài chính và các chứng từ hợp lệ khác

5. Các thông tin khác (nếu có): Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật có liên quan khác.

Ghi chú: Các nhà cung cấp báo giá theo mẫu(đính kèm) Báo giá áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Lưu: VT; VT-TBYT.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Võ Ngọc Cường

Linh_VB: /Media/files/Mời chào giá 819.pdf

                /Media/files/BÁO GIÁ DANH MỤC THẦU (4).xlsx