Bảng giá các dịch vụ khám chữa bệnh

Ngày 14/12/2016

 -  6582 Lượt xem

Danh sách Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh 2023 tại bệnh viện huyện Bình Chánh Tp Hồ Chí Minh

STT Tên tài liệu  
1 Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh

Tải về

2 Công khai giá thuốc bệnh viện.xlsx Tải về
3 Bảng giá vật tư y tế Tải về