Thông báo

Từ tháng 9-2023, Khu khám bệnh tự nguyện theo yêu cầu triển khai thêm các Phòng khám chuyên khoa: Y Dược cổ truyền; Ngoại- Niệu nam khoa; Nội Nhi. 

Phát hành hồ sơ mời xét duyệt gói mua sắm thuốc và hàng hóa không phải là thuốc tại nhà thuốc Bệnh viện huyện Bình Chánh năm 2023-2024 (lần 2)

Gói thầu: Mua sắm Vật rẻ tiền mau hỏng, Thiết bị điện - nước

Thông báo  Bệnh viện huyện Bình Chánh thực hiện ủy quyền thu BHXH, BHYT các trường hợp mua thẻ BHYT lần đầu, gia hạn thẻ và điều chỉnh thẻ sai

KỂ TỪ NGÀY 11/7/2023 BỆNH VIỆN TRIỂN KHAI ĐO ĐIỆN TIM (ECG) TẠI KHU KHÁM TỰ NGUYỆN THEO YÊU CẦU