Ban giám đốc

Ngày 13/12/2016

 -  3723 Lượt xem

 

ThS.BS.CKII. Võ Ngọc Cường - Giám đốc Bệnh viện

 

 

 

BSCKII. Tô Thị Kim Phụng - Phó Giám đốc

BSCKII. Phạm Nguyễn Anh Vũ - Phó Giám đốc