Ban giám đốc

Ngày 13/12/2016

 -  3573 Lượt xem

 

BSCKII. Tống Quốc Đăng Khoa - Giám đốc Bệnh viện

BSCKII. Lê Thị Kim Tuyến - Phó Giám đốc