YÊU CẦU BÁO GIÁ HÓA CHẤT VI SINH 1

Ngày 25/06/2024

 -  51 Lượt xem

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN H.BÌNH CHÁNH

 

Số: 820/BVBC

 

V/v yêu cầu báo giá hóa chất vi sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 


   Bình Chánh, ngày  25  tháng  6  năm 2024

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện huyện Bình Chánh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm hóa chất vi sinh” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của Bệnh viện:

  1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện huyện Bình Chánh (Địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh)
  2. Thông tin liên hệ : Phòng Vật tư - thiết bị y tế (Điện thoại: 028 22183088/ Email: vttbyt.bvbc@gmail.com)
  3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
  • Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện huyện Bình Chánh, địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.
  • Nhận qua Email: vttbyt.bvbc@gmail.com (file mềm excel danh mục)
  • Nhận qua Fax: 0283 760 0215
  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: kể từ ngày 25/6/2024 đến 16h30 ngày   04/7/2024 (trừ các ngày nghỉ, lễ, Tết theo quy định của pháp luật về lao động)
  2. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục cần báo giá

STT

Danh mục hàng hóa

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

Số lượng

Đơn vị tính

1

Chromogenic Uti Agar

Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để chẩn đoán nhận biết và phân biệt tất cả các vi sinh vật chính là nguyên nhân gây nên bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI). Đĩa 90mm.

05

Hộp

2

AST-GN415

Hóa chất kháng sinh đồ cho vi khuẩn Gram âm AST-GN.

03

Hộp

2. Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản: Bệnh viện huyện Bình Chánh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 2-3 tuần kể từ ngày ký hợp đồng

4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: Trong vòng 90 ngày sau khi ký biên bản bàn giao, nghiệm thu thiết bị đầy đủ và bên A nhận hóa đơn tài chính và các chứng từ hợp lệ khác

5. Các thông tin khác (nếu có): Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật có liên quan khác.

Ghi chú: Các nhà cung cấp báo giá theo mẫu (đính kèm) báo giá áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu: VT; VT-TBYT.

 

 

GIÁM ĐỐC

         

 

 

 

Võ Ngọc Cường

Link_Vb: /Media/files/2. YÊU CẦU BÁO GIÁ HÓA CHẤT VI SINH.pdf

               /Media/files/22. BÁO GIÁ DANH MỤC THẦU (3).xlsx