Yêu cầu báo giá linh kiện sửa chữa

Ngày 08/07/2024

 -  71 Lượt xem

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN H.BÌNH CHÁNH

 

Số: 894/BVBC

 

V/v yêu cầu báo giá mua sắm bình ắc quy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 


                                      Bình Chánh, ngày  08 tháng  07  năm 2024

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện huyện Bình Chánh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm bình ắc quy cho máy gây mê kèm thở Carestation 620 và máy thở Carescape R860”,  hãng GE HealthCare với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của Bệnh viện:

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện huyện Bình Chánh (Địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh)
 2. Thông tin liên hệ : Phòng Vật tư - thiết bị y tế (Điện thoại: 028 22183088/ Email: vttbyt.bvbc@gmail.com)
 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 • Bệnh viện huyện Bình Chánh, địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.
 • Nhận qua Email: vttbyt.bvbc@gmail.com
 • Nhận qua Fax: 0283 760 0215
 1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h ngày 08/7/2024 đến trước 16h ngày 17/7/2024 (trừ các ngày nghỉ, lễ, Tết theo quy định của pháp luật về lao động).

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

 1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành 08/7/2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

 

 

 1. Danh mục linh kiện cần báo giá:

STT

Danh mục

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

Đơn vị tính

Số lượng

 

1

Bình ắc quy

Ắc quy tương thích máy gây mê kèm thở Carestation 620

Hãng: GE HealthCare

Cái

08

2

Bình ắc quy

Ắc quy tương thích máy thở Carescape R860

Hãng GE HealthCare

 Cái

12

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo

quản thiết bị y tế: Bệnh viện huyện Bình Chánh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: Trong vòng 90 ngày sau khi ký biên bản bàn giao, nghiệm thu thiết bị đầy đủ và bên A nhận hóa đơn tài chính và các chứng từ hợp lệ khác

5. Các thông tin khác (nếu có): Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật có liên quan khác.

Ghi chú: Các nhà cung cấp báo giá theo mẫu Báo giá (đính kèm) áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Lưu: VT; VT-TBYT.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Võ Ngọc Cường

 

 

Link : Yêu cầu báo giá - ẮC QUY

Link: BÁO GIÁ DANH MỤC THẦU