Báo giá kiểm định an toàn và hiệu chuẩn tính năng kỹ thuật thiết bị y tế

Ngày 27/10/2023

 -  286 Lượt xem

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN H.BÌNH CHÁNH

 

Số: 1200 /BVBC

 

V/v yêu cầu báo giá kiểm định an toàn và hiệu chuẩn tính năng kỹ thuật thiết bị y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 


   Bình Chánh, ngày  26  tháng  10  năm 2023

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

 

Bệnh viện huyện Bình Chánh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật thiết bị y tế theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ,thông tư 33/2020/TT-BYT với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của Bệnh viện:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện huyện Bình Chánh (Địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh)

2. Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư - thiết bị y tế (Điện thoại: 028 22183088/ Email: vttbyt.bvbc@gmail.com)

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bệnh viện huyện Bình Chánh, địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h ngày 01/11/2023 đến trước 16h ngày 01/12/2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành 01/11/2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục thiết bị y tế.

STT

Danh mục

Dịch vụ

Mô tả

Số lượng

Đơn vị tính

Địa điểm thực hiện

Dự kiến hoàn thành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Hệ thống máy chụp X-Quang KTS DR

Kiểm định

1

Cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh viện huyện Bình Chánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh viện huyện Bình Chánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 01/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 01/2024

 

 

2

Hệ thống máy chụp CT Scanner 64 lát cắt

Kiểm định

1

Cái

3

XQ di động DR

Kiểm định

1

Cái

4

Hệ thống XQ nha khoa KTS

Kiểm định

1

Cái

5

Máy C-arm

Kiểm định

1

Cái

6

Monitor 5, 7 thông số

Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật

47

Cái

7

Máy thở

Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật

8

Cái

8

Máy phá rung tim

Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật

3

Cái

9

Huyết áp điện tử

Hiệu chuẩn kiểm tra độ sai số, đảm bảo tính chính xác

17

Cái

10

Huyết áp cơ

Hiệu chuẩn kiểm tra độ sai số, đảm bảo tính chính xác

58

Cái

11

Nhiệt kế

Hiệu chuẩn kiểm tra độ sai số, đảm bảo tính chính xác

20

Cái

12

Pipet

Hiệu chuẩn kiểm tra độ sai số, đảm bảo tính chính xác

30

Cái

13

Kính hiển vi

Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật

2

Cái

14

Tủ điều nhiệt

Hiệu chuẩn kiểm tra độ sai số, đảm bảo tính chính xác

20

Cái

15

Tủ An toàn sinh học

Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật

4

Cái

16

Nồi hấp các loại

Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật

6

Cái

17

Máy lắc, li tâm, đồng hồ đo

Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật

6

Cái

18

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật

1

Cái

19

Cân sức khỏe

Hiệu chuẩn kiểm tra độ sai số, đảm bảo tính chính xác

10

Cái

 

Trân trọng./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu: VT; VTTBYT (H.K).

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Võ Ngọc Cường

 

Link: /Media/files/Ye%CC%82u%20Ca%CC%82%CC%80u%20Ba%CC%81o%20Gia%CC%81-%20Kie%CC%82%CC%89m%20%C4%91i%CC%A3nh-%20hie%CC%A3%CC%82u%20chua%CC%82%CC%89n.pdf