Dịch vụ sửa chữa đầu đèn phát tia X máy đo loãng xương bằng tia X

Ngày 13/05/2024

 -  140 Lượt xem

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN H.BÌNH CHÁNH

 

Số: 558/BVBC

 

V/v yêu cầu báo giá sửa chữa thiết bị y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 


   Bình Chánh, ngày 13  tháng 05  năm 2024

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện huyện Bình Chánh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Dịch vụ sửa chữa đầu đèn phát tia X máy đo loãng xương bằng tia X” nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của Bệnh viện:

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện huyện Bình Chánh (Địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh)
 2. Thông tin liên hệ : Phòng Vật tư - thiết bị y tế (Điện thoại: 028 22183088/ Email: vttbyt.bvbc@gmail.com)
 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 • Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện huyện Bình Chánh, địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.
 • Nhận qua Email: vttbyt.bvbc@gmail.com (file mềm excel danh mục)
 • Nhận qua Fax: 0283 760 0215
 1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: kể từ ngày 13/05/2024 đến trước 16h30 ngày 22/5/2024 (trừ các ngày nghỉ, lễ, Tết theo quy định của pháp luật về lao động)
 2. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

 

 

 

 1. Danh mục cần báo giá

STT

Danh mục

Dịch vụ

Mô tả dịch vụ

Khối lượng mời thầu

Đơn vị tính

Địa điểm thực hiện

Dự kiến hoàn thành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Dịch vụ sửa chữa đầu đèn phát tia X máy đo loãng xương bằng tia X:

Model: DCS-900FX

Hãng: Hitachi

Nước sản xuất: Nhật Bản

Sửa chữa thay thế linh kiện đầu đèn phát tia X

 

01

 

Lần

 

Bệnh viện huyện Bình Chánh

Tháng 05/2024

 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện huyện Bình Chánh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: Trong vòng 90 ngày sau khi ký biên bản bàn giao, nghiệm thu thiết bị đầy đủ và bên A nhận hóa đơn tài chính và các chứng từ hợp lệ khác

5. Các thông tin khác (nếu có): Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật có liên quan khác.

Ghi chú: Các nhà cung cấp báo giá theo mẫu Báo giá (đính kèm) áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Lưu: VT; VT-TBYT.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Võ Ngọc Cường

Link_VB: /Media/files/YCBG- SC MÁY LOÃNG XƯƠNG.pdf