BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNH XIN THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HSYC MUA THUỐC, GÓI THẦU MUA THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021-2022 (LẦN 3)

Ngày 09/08/2022

 -  1054 Lượt xem

Thông báo mời thầu  2021-2022 (lần 3)

Bệnh viện huyện Bình Chánh xin thông báo mời thầu gói thầu mua thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 3) như sau:

1. Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị
2. Gói thầu thuốc Generic
Thời gian bắt đầu phát hành hồ sơ: 9 giờ ngày 10/8/2022
Đính kèm file hồ sơ 2 gói thầu. Tải file tại đây: