HƯỚNG DẪN CẤP BẢN TÓM TẮT HỒ SƠ BỆNH ÁN

Ngày 23/05/2022

 -  5701 Lượt xem

Hướng dẫn Cấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án

Căn cứ pháp lý

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/9/2009.
- Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện.
- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
- Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Bệnh viện huyện Bình Chánh 

Lĩnh vực

Khám bệnh, chữa bệnh

Nơi tiếp nhận

Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện huyện Bình Chánh

Thời gian tiếp nhận

Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

Thời hạn Giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị cấp bản tóm tắt HSBA

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân trực tiếp nộp giấy giới thiệu hoặc đơn đề nghị cấp bản tóm tắt HSBA đối với cá nhân (theo mẫu) tại Phòng KHTH của Bệnh viện. Nhân viên phòng KHTH tiếp nhận, kiểm tra tính xác thực của giấy giới thiệu, đơn đề nghị; Gửi giấy hẹn trả kết quả
Bước 2: Nhân viên phòng KHTH làm giấy đề nghị trình Ban Giám đốc Bệnh viện. Kiểm tra thông tin HSBA, tìm và dán giấy đề nghị vào HSBA theo quy định. Bàn giao HSBA cho khoa, phòng điều trị (Trong 01 ngày);
Bước 3: Khoa, phòng điều trị căn cứ vào hồ sơ bệnh án của người bệnh, cấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định (Trong 1 ngày) do bác sĩ điều trị viết;Trình Ký BGĐ duyệt cấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án, sau đó gửi nhân viên Phòng KHTH.
Bước 4: Nhân viên Phòng KHTH hoàn tất hồ sơ. Liên hệ người nộp hồ sơ, hướng dẫn nộp lệ phí và trả bản tóm tắt bệnh án. Lưu hồ sơ theo quy định.

Hồ sơ

Số lượng: 01 bộ, gồm các thành phần sau:
- Giấy giới thiệu hoặc đơn đề nghị cấp tóm tắt hồ sơ bệnh án.
- Giấy tờ tùy thân của đại diện tổ chức hoặc cá nhân để xác minh (nếu cần)
- Giấy hẹn trả kết quả
- Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án.

Lệ phí

Theo quy định của Bệnh viện.