THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023

Ngày 16/01/2023

 -  737 Lượt xem

Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Thông báo số 2434/TB-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão - năm 2023;

Bệnh viện Huyện Bình Chánh thông báo việc nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 như sau:

1. Viên chức, người lao động Bệnh viện Huyện Bình Chánh được nghỉ tết Nguyên đán năm 2023 từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). Đợt nghỉ này bao gồm 05 ngày nghỉ tết Nguyên Đán và 02 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 của Bộ luật Lao động.

2. Bệnh viện giải quyết tất cả các trường hợp cấp cứu (24/24 giờ) vào các ngày nghỉ Tết Nguyên Đán.

3. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19  theo Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Trưởng các phòng, khoa phân công trực vào các ngày nghỉ đảm bảo hoạt động cấp cứu và điều trị 24/24 giờ, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, giữ gìn vệ sinh môi trường, tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Bệnh viện Huyện Bình Chánh thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động trong Bệnh viện và quý khách hàng được biết./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các phòng, khoa;

- Lưu: VT.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Võ Ngọc Cường

Về việc nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2023