Thư mời chào giá lần 2 mua sắm in ân phẩm năm 2023 - 2024

Ngày 08/09/2023

 -  225 Lượt xem

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 903 /TM-BVBC

Bình Chánh, ngày 21 tháng 8 năm 2023

 

THƯ MỜI MỜI CHÀO GIÁ

Gói thầu: Mua sắm in ấn phẩm năm 2023 – 2024 (lần 2)

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng hàng hóa

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài Chính quy định chi tiết sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày  12/06/2023 của Bệnh viện huyện Bình Chánh về việc thống nhất xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: In ấn phẩm, biểu mẫu

Để có cơ sở xây dựng giá kế hoạch, dự toán cũng như các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu gói thầu: in ấn phẩm, Bệnh viện kính đề nghị các đơn vị cung ứng có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có quan tâm và có mong muốn cung cấp các mặt hàng hóa nêu trên tham gia chào giá các mặt hàng, chi tiết tại phụ lục 1.

Đề nghị quý công ty có nhu cầu tham gia gửi bản báo giá về Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện huyện Bình Chánh, Số 1 đường số 1, khu trung tâm hành chính huyện, TT. Tân Túc, huyện Bình Chánh. Số điện thoại: 028 3760 2895. Thời gian nhận: trước 16h ngày 08/9/2023.

Yêu cầu bản báo giá: hàng hóa đáp ứng đúng tiêu chí kỹ thuật và quy cách (nếu có) của mã hàng hóa mời chào giá.

Nội dung báo giá như sau:

 1. Tên hàng hóa;
 2. Loại giấy;
 3. Quy cách hàng hóa;
 4. Đơn vị tính;
 5. Số lượng;
 6. Đơn giá (đã có VAT);
 7. Thành tiền;
 8. Hiệu lực của báo giá;

Bên chào giá đồng ý cho Bệnh viện được quyền sử dụng hoặc loại bỏ các bản báo giá mà không phải thông báo về lý đo với đơn vị tham gia chào giá.

Bản báo giá của Quý công ty sẽ là căn cứ để Bệnh viện thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu, rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia từ phía các công ty.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

 

 

GIÁM ĐỐC

 • Như trên;
 • Website bệnh viện;
 • Lưu: VT, HCQT.

 

 

 

 

 

 

 

VÕ NGỌC CƯỜNG

 

 

 

DANH MỤC ẤN PHẨM, QUY CÁCH SỐ LƯỢNG VÀ ĐƠN GIÁ

(Đính kèm thư mời số: 903/TM - BVBC ngày 21/8/2023 của Bệnh viện H Bình Chánh)

STT

TÊN HÀNG HÓA

ĐVT

QUY CÁCH/ TIÊU CHUẨN KỶ THUẬT

Số lượng

 

1

Bìa bệnh án ngoại trú

Cái

Giấy A3 màu hồng loại dày định lượng 180 gsm, in 1 mặt, phủ PE mặt trong, bên trong đóng 20 gáy, có ghi ký hiệu

17000

 

 

2

Bệnh án nhi khoa

Tờ

Giấy A3 trắng định lượng 70 gsm, in 02 mặt chữ đen

    4000

 

3

Bệnh án sản khoa

Tờ

Giấy A3 trắng định lượng 70 gsm, in 02 mặt chữ đen

    2.000

 

4

Bệnh án Phá thai

Tờ

Giấy A3 trắng định lượng 70 gsm, in 02 mặt chữ đen

    1.000

 

5

Bệnh án ngoại trú

Tờ

Giấy A3 trắng định lượng 70 gsm, in 02 mặt chữ đen

  14.000

 

6

Bệnh án Cấp cứu

Tờ

Giấy A4 màu xanh định lượng 70 gsm, in 02 mặt chữ đen

  28.000

 

7

Bệnh án ngoại trú răng hàm mặt

Tờ

Giấy A3 trắng định lượng 70 gsm, in 02 mặt chữ đen

    1.500

 

8

Bệnh án Ngoại khoa

Tờ

Giấy A3 trắng định lượng 70 gsm, in 02 mặt chữ đen

    4.000

 

9

Bệnh án Nội khoa

Tờ

Giấy A3 trắng định lượng 70 gsm, in 02 mặt chữ đen

  15.000

 

10

Bìa bệnh án

Cái

Giấy A3 màu xanh dày định lượng 180 gsm, in 1 mặt, phủ PE mặt trong, bên trong đóng 20 gáy, có ghi ký hiệu

  45.000

 

11

Bảng câu hỏi sàng lọc tiêm chủng người lớn

Tờ

Giấy A4 màu xanh định lượng 70 gsm, in 1 mặt chữ đen

  4.000

 

12

Bảng câu hỏi sàng lọc tiêm chủng đối với trẻ em > 1 tháng

Tờ

Giấy A4 màu hồng định lượng 70 gsm, in 2 mặt chữ đen

           3.000

 

13

Phiếu kiểm tra dụng cụ trước - sau pt/ tt

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 2 mặt chữ đen

20.000

 

14

Bảng kiểm chuẩn bị người bệnh trước pt/ tt

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 2 mặt chữ đen

20.000

 

15

Bảng kiểm an toàn phẩu thuật

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 2 mặt chữ đen

    3.000

 

16

Bảng công khai chi phí KCB ngoại trú

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 2 mặt chữ đen

  25.000

 

17

Bảng công khai chi phí KCB nội trú

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 2 mặt chữ đen

120.000

 

18

Bảng kiểm hồ sơ bệnh án

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 1 mặt chữ đen

  65.000

 

19

Bao phim kỷ thuật số (KT: 30 x 40)

Cái

Túi PE màu xanh có khoét quai, in thông tin 01 mặt (KT 30x40)

 25.000

 

20

Bao phim kỷ thuật số (KT: 22 x 32)

Cái

Túi PE màu xanh có khoét quai, in thông tin 01 mặt (KT22x32)

 45.000

 

21

Bao phim MRI, CT

Cái

Túi giấy couche khổ A3 (KT38x50) cứng định lượng 180 gsm, giấy láng có in thông tin 2 mặt, có khoét quai.

  11.000

 

22

Giấy chứng nhận phẫu thuật

Tờ

Giấy A5 cứng định lượng 180 gsm, màu hồng, in chữ đen 2 mặt

  11.000

 

23

Giấy cam đoan tự nguyện phá thai

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 1 mặt chữ đen

    1.000

 

24

Tờ điều trị sữ dụng cho phá thai bằng phương pháp hút chân không

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 1 mặt chữ đen

     1.000

 

25

Tờ điều trị sữ dụng cho phá thai bằng thuốc

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 1 mặt chữ đen

1.000

 

26

Phiếu chỉ định và trả KQ XN đường huyết

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 2 mặt chữ đen

  28.000

 

27

Phiếu theo dõi đường huyết INSULIMN

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 2 mặt chữ đen

  9.000

 

29

Phiếu chăm sóc

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 2 mặt chữ đen

150.000

 

30

Phiếu chăm sóc cấp 2.3

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 2 mặt chữ đen

  30.000

 

31

Phiếu chăm sóc cấp 1 ICU

Tờ

Giấy A3 trắng định lượng 70 gsm, in 2 mặt chữ đen

    3.000

 

32

Phiếu chăm sóc bệnh nhân sau mỗ

Tờ

Giấy A3 trắng định lượng 70 gsm, in 1 mặt chữ đen

    6.000

 

33

Phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 2 mặt chữ đen

  23.000

 

34

Phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng dùng cho phụ nữ mang thai

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 2 mặt chữ đen

   1.500

 

35

Phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho phụ nữ >18 tuổi không mang thai

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 2 mặt chữ đen

           1.000

 

36

phiếu dinh dưỡng trẻ em nằm viện

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 2 mặt chữ đen

    4.000

 

37

Phiếu khám tiền mê

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 2 mặt chữ đen

  18.000

 

38

Phiếu cam kết đồng ý chụp có tiêm thuốc tương phản

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 1 mặt chữ đen

           3000

 

39

Phiếu siêu âm Tim Màu

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 1 mặt chữ đen

  25.000

 

40

Phiếu điện tim ECG

Tờ

Giấy A3 trắng định lượng 70 gsm, in 2 mặt chữ đen

70.000

 

41

Phiếu công khai thủ thuật khoa yhct

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 1 mặt chữ đen

  10.000

 

42

Phiếu theo dõi thực hiện thủ thuật khoa y học cổ truyền

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 1 mặt chữ đen

12000

 

43

Phiếu gây mê hồi sức

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 2 mặt chữ đen

    6.500

 

44

Phiếu sơ kết 15 ngày điều trị

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 1 mặt chữ đen

  7.000

 

45

Phiếu theo dõi truyền dịch

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 1 mặt chữ đen

100.000

 

46

Phiếu tự ghi tên

Tờ

Giấy A5 trắng định lượng 70 gsm, in 1 mặt chữ đen

  50.000

 

47

Trích biên bản hội chẩn pt

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 1 mặt chữ đen

  30.000

 

48

Trích biên bản hội chẩn phụ lục 4

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 2 mặt chữ đen

3000

 

49

Phiếu xét nghiệm nhỏ

Tờ

Giấy A5 trắng định lượng 70 gsm, in 1 mặt chữ đen

  8.000

 

50

Phiếu chỉ định XQ

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 1 mặt chữ đen

  7.000

 

51

Tờ cam kết

Tờ

Giấy A5 trắng định lượng 70 gsm, in 1 mặt chữ đen

  8.000

 

52

Lời dặn gia đình và bệnh nhân

Tờ

Giấy A5 trắng định lượng 70 gsm, in 1 mặt chữ đen

 2.000

 

53

Giấy cam kết nội soi

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 1 mặt chữ đen

5.500

 

54

Tờ điều trị

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 2 mặt chữ đen

250.000

 

55

Phiếu KSK Định kỳ (hồ sơ quản lỳ sức khỏe)

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 2 mặt chữ đen

  7.000

 

56

Sổ phiếu chi

quyển

Khổ A5 bìa  màu xanh dày định lượng 180 gsm, in 1 mặt ngoài, ruột 50 trang định lượng 70 gsm in trắng đen in 1 mặt

  1.000

 

57

Sổ kiểm tra

Quyển

Khổ A5 bìa  màu xanh dày định lượng 180 gsm, in 1 mặt ngoài, ruột 200 trang định lượng 70 gsm in trắng đen in 2 mặt

          15

 

58

Sổ bàn giao dụng cụ thường trực

Quyển

Khổ A4 bìa  màu xanh dày định lượng 180 gsm, in 1 mặt ngoài, ruột 200 trang định lượng 70 gsm in trắng đen in 2 mặt

          50

 

59

Sổ quản lý giao nhận dụng cụ

Quyển

Khổ A4 bìa  màu xanh dày định lượng 180 gsm, in 1 mặt ngoài, ruột 200 trang định lượng 70 gsm in trắng đen in 2 mặt

          21

 

60

Sổ lãnh thuốc hướng TT - GN

Quyển

Khổ A4 bìa Xanh, ruột 100 trang trắng đen in 2 mặt

         15

 

61

Sổ bàn giao người bệnh chuyển viện

Quyển

Khổ A5 bìa  màu xanh dày định lượng 180 gsm, in 1 mặt ngoài, ruột 200 trang định lượng 70 gsm in trắng đen in 2 mặt

          20

 

62

Sổ bàn giao người bệnh vào khoa

Quyển

Khổ A5 bìa  màu xanh dày định lượng 180 gsm, in 1 mặt ngoài, ruột 200 trang định lượng 70 gsm in trắng đen in 2 mặt

       70

 

63

Sổ bàn giao thuốc thường trực

Quyển

Khổ A4 bìa  màu xanh dày định lượng 180 gsm, in 1 mặt ngoài, ruột 200 trang định lượng 70 gsm in trắng đen in 2 mặt

       70

 

64

Sổ họp giao ban

Quyển

Khổ A4 bìa  màu xanh dày định lượng 180 gsm, in 1 mặt ngoài, ruột 200 trang định lượng 70 gsm in trắng đen in 2 mặt

       120

 

65

Sổ khám bệnh

Quyển

Khổ A3 bìa Xanh, ruột 200 trang trắng đen, in 2 mặt

       70

 

66

Sổ mời hội chẩn

Quyển

Khổ A5 bìa  màu xanh dày định lượng 180 gsm, in 1 mặt ngoài, ruột 200 trang định lượng 70 gsm in trắng đen in 2 mặt

       85

 

67

Sổ biên bản hội chẩn

Quyển

Khổ A4 bìa  màu xanh dày định lượng 180 gsm, in 1 mặt ngoài, ruột 200 trang định lượng 70 gsm in trắng đen in 2 mặt

       65

 

68

Sổ giao nhận dụng cụ

Quyển

Khổ A4 bìa  màu xanh dày định lượng 180 gsm, in 1 mặt ngoài, ruột 200 trang định lượng 70 gsm in trắng đen in 2 mặt

        40

 

69

Sổ giao nhận đồ vãi các khoa nội trú

Quyển

Khổ A4 bìa  màu xanh dày định lượng 180 gsm, in 1 mặt ngoài, ruột 200 trang định lượng 70 gsm in trắng đen in 2 mặt

          15

 

70

Sổ giao nhận đồ vãi các khoa ngoại trú

Quyển

Khổ A4 bìa  màu xanh dày định lượng 180 gsm, in 1 mặt ngoài, ruột 200 trang định lượng 70 gsm in trắng đen in 2 mặt

         10

 

71

Sổ thủ thuật

Quyển

Khổ A4 bìa  màu xanh dày định lượng 180 gsm, in 1 mặt ngoài, ruột 200 trang định lượng 70 gsm in trắng đen in 2 mặt

         40

 

72

Sổ vào viện. ra viện. chuyển viện

Quyển

Khổ A3 bìa màu xanh dày định lượng 180 gsm, in 2 mặt ngoài, ruột 200 trang định lượng 70 gsm in trắng đen in 2 mặt

          50

 

73

Sổ thực hiện các biện pháp KHHGĐ

Quyển

Khổ A4 bìa  màu xanh dày định lượng 180 gsm, in 1 mặt ngoài, ruột 100 trang định lượng 70 gsm in trắng đen in 2 mặt

          10

 

74

Sổ phá thai

Quyển

Khổ A4 bìa  màu xanh dày định lượng 180 gsm, in 1 mặt ngoài, ruột 100 trang định lượng 70 gsm in trắng đen in 2 mặt

          10

 

75

Sổ quản tiêm chủng

Quyển

Khổ A5 bìa  màu xanh dày định lượng 180 gsm, in 1 mặt ngoài, ruột 8 trang định lượng 70 gsm in trắng đen in 2 mặt

7.000

 

76

Sổ quản lý vac xin

Quyển

Khổ A4 bìa  màu xanh dày định lượng 180 gsm, in 1 mặt ngoài, ruột 100 trang định lượng 70 gsm in trắng đen in 2 mặt

         35

 

77

Phiếu trích yếu BB Hội chẩn

Tờ

Giấy A4 trắng định lượng 70 gsm, in 1 mặt chữ đen

26.000

 

MẪU CÓ THU PHÍ

 

 

 

 

1

Thẻ xanh

Tờ

Giấy xanh cứng dày định lượng 180 gsm láng  KT 8x11

    2.000

 

2

Phiếu khám sức khỏe việc làm

Tờ

Giấy khổ A3 xanh nhạt in chũ 2 mặt xanh

  20.000

 

3

Phiếu khám sức khỏe lái xe 

Tờ

Giấy khổ A3 xanh nhạt in chũ 2 mặt xanh

  10.000

 

4

Sổ khám bệnh nhỏ

Quyển

khổ A5 bìa láng cứng in màu 28 trang

70.000

 

5

Sổ khám thai

Quyển

khổ A5 bìa láng cứng in màu 20 trang

4.000

 

 

 

Link đính kèm: Chào giá lần 2 gói mua sắm in ấn phẩm năm 2023-2024.pdf