THƯ MỜI CHÀO GIÁ Về việc mời đơn vị báo giá gói thầu may trang phục nhân viên y tế năm 2023

Ngày 24/08/2023

 -  810 Lượt xem

Kính gửi: Các Quý Công ty

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài Chính quy định chi tiết sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 12 tháng 06 năm2023 của Bệnh viện huyện Bình Chánh về việc thống nhất xây dựng dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Vật rẻ tiền mau hỏng, Thiết bị điện - nước năm 2023-2024.

Để có kế hoạch xây dựng giá dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng như các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu gói thầu may đồng phục nhân viên y tế năm 2023: Bệnh viện kính mời các quý công ty cung ứng có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có quan tâm và mong muốn cung cấp các mặt hàng hóa nêu trên tham gia chào giá các mặt hàng (chi tiết tại phụ lục 1 file đính kèm).

Kính mời quý công ty có nhu cầu tham gia gửi bản báo giá về Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện huyện Bình Chánh, Số 1 đường số 1, khu Trung tâm Hành chính, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 028.3760 2895. Thời gian nhận: trước 16h ngày 05/9/2023. Hết thời gian nói trên tất cả bản báo giá gửi đến bệnh viện không có hiệu lực.

Yêu cầu bản báo giá: hàng hóa đáp ứng đúng tiêu chí kỹ thuật và quy cách của mã hàng hóa mời chào giá.

Nội dung báo giá như sau:

  1. Tên hàng hóa;
  2. Tiêu chí kỹ thuật;
  3. Đơn vị tính;
  4. Số lượng;
  5. Đơn giá (đã có VAT);
  6. Thành tiền;
  7. Hiệu lực của báo giá;
  8. Tài liệu và cataloge (nếu có).

Bên chào giá đồng ý cho Bệnh viện được quyền sử dụng hoặc loại bỏ các bản báo giá mà không phải thông báo lý do với đơn vị tham gia chào giá.

Bản báo giá của Quý công ty sẽ là căn cứ để Bệnh viện thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu, rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia từ phía các quý công ty.

Trân trọng./.

File đính kèm: /Media/files/vb%20%%C4%83m%202023_signed.pdf

Phòng Hành chính quản trị