TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN NHANH CHÓNG

Ngày 27/05/2022

 -  2225 Lượt xem

     Để thuận tiện trong công tác tiếp nhận bệnh nhân, tại Quầy Thông tin Bệnh viện huyện Bình Chánh sắp xếp nhận sổ khám bệnh theo nhóm bệnh nhân ưu tiên, bệnh nhân khám thường, bệnh nhân khám theo yêu cầu. Đồng thời bố trí 04 quầy đăng ký gồm  01 quầy tiếp nhận bệnh nhân ưu tiên, 02 quầy tiếp nhận bệnh nhân khám thường,  01 quầy tiếp nhận bệnh nhân khám yêu cầu. Mỗi quầy có màn hình điện tử hiện số thứ tự và phát loa tự động mời bệnh nhân đến lượt. Nếu quầy nào đông bệnh sẽ điều tiết sang quầy khác đảm bảo việc tiếp nhận trật tự, công bằng và nhanh chóng, góp phần giảm thời gian chờ của bệnh nhân.