VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ - CHÌA KHÓA THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày 24/05/2022

 -  1460 Lượt xem

   
     Ứng dụng công nghệ thông tin, Bệnh viện huyện Bình Chánh triển khai sử dụng Văn phòng điện tử (Online Offce) với 30 user gồm Ban Giám đốc và 26 Trưởng hoa/Phòng tại Bệnh viện, đây là một công cụ hữu hiệu phục vụ mục đích phổ biến và giám sát thực hiện các công văn, văn bản chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện đến tất cả viên chức – người lao động.
     Văn phòng điện tử tạo ra một kênh thông tin, một môi trường tiện lợi, có thể truy cập dễ dàng, nhanh chóng và tiết kiệm cả về thời gian lẫn nhân lực và chi phí so với các phương pháp trước đây. Công việc được xử lí nhanh chóng thuận tiện ngay cả khi Ban Giám đốc, trưởng phòng khoa không có mặt tại bệnh viện. Lịch họp, làm việc với khách hàng, đối tác được thông báo rộng rãi ngay từ đầu tuần, trước 60 phút diễn ra cuộc họp trên APP di động của những người liên quan được cảnh báo để không bị quên. Việc sử dụng Văn phòng điện tử giúp rút ngắn quy trình Văn thư Lưu trữ.
     Tất cả văn bản đến,văn bản đi, văn bản nội bộ được lưu trữ và chia sẽ cho các thành viên liên quan để tham khảo, xử lý.
     Ứng dụng Văn phòng điện tử là giải pháp tương tác thông minh, giúp lãnh đạo Bệnh viện quản lý, điều hành có tính hệ thống, nâng cao trách nhiệm khi xử lý công việc hàng ngày tại bệnh viện.