Yêu cầu báo giá bo mạch máy in MONITOR

Ngày 11/06/2024

 -  45 Lượt xem

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN H.BÌNH CHÁNH

 

Số: 747/BVBC

 

V/v yêu cầu báo giá sửa chữa thiết bị y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 


                                            Bình Chánh, ngày 11 tháng 6 năm 2024

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện huyện Bình Chánh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Dịch vụ sửa chữa thay thế bo mạch máy in của monitor Sản khoa” nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của Bệnh viện:

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện huyện Bình Chánh (Địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh)
 2. Thông tin liên hệ : Phòng Vật tư - thiết bị y tế (Điện thoại: 028 22183088/ Email: vttbyt.bvbc@gmail.com)
 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 • Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện huyện Bình Chánh, địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.
 • Nhận qua Email: vttbyt.bvbc@gmail.com (file mềm excel danh mục)
 • Nhận qua Fax: 0283 760 0215
 1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: kể từ ngày 11/6/2024 đến trước 16h30 ngày 20/6/2024 (trừ các ngày nghỉ, lễ, Tết theo quy định của pháp luật về lao động)
 2. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

 

 

 

 1. Danh mục cần báo giá

STT

Danh mục

Dịch vụ

Mô tả dịch vụ

Khối lượng mời thầu

Đơn vị tính

Địa điểm thực hiện

Dự kiến hoàn thành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Dịch vụ sửa chữa thay thế bo mạch máy in của monitor Sản khoa :

-Model: AVALON FM20

-Hãng: Philips

-Nước sản xuất: Đức

Sửa chữa thay thế bo mạch máy in của monitor Sản khoa

 

01

 

Lần

 

Bệnh viện huyện Bình Chánh

Tháng 06/2024

 

Ghi chú: Các nhà cung cấp báo giá theo mẫu Báo giá (đính kèm) áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Lưu: VT; VT-TBYT.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Võ Ngọc Cường

 

Link: Yêu cầu báo giá sửa chữa thiết bị y tế