Yêu cầu báo giá sửa chữa,thay thế vật tư cho hệ thống nước RO

Ngày 01/11/2023

 -  149 Lượt xem

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN H.BÌNH CHÁNH

 

Số: 1222/BVBC

 

V/v yêu cầu báo giá sửa chữa,thay thế vật tư cho hệ thống nước RO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 
 
 

 


   Bình Chánh, ngày 01  tháng 11 năm 2023

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện huyện Bình Chánh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa thay thế vật tư, súc rửa, tẩy khuẩn đường ống và kiểm định chất lượng nước RO cho bệnh viện huyện Bình Chánh theo thông tư 33/2020/TTBYT với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của Bệnh viện:

  1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện huyện Bình Chánh (Địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh)
  2. Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư - thiết bị y tế (Điện thoại: 028 22183088/ Email: vttbyt.bvbc@gmail.com)
  3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
  • Bệnh viện huyện Bình Chánh, địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.
  • Nhận qua Email: vttbyt.bvbc@gmail.com
  • Nhận qua Fax: 0283 760 0215
  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h ngày 01/11/2023 đến trước 16h ngày 10/11/2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành 01/11/2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

 Danh mục thiết bị y tế.

STT

Danh mục

Dịch vụ

Mô tả

Số lượng

Đơn vị tính

Địa điểm thực hiện

Dự kiến hoàn thành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

Sửa chữa, thay thế vật tư, súc rửa, tẩy khuẩn đường ống và kiểm định chất lượng nước RO

Thay mới màng RO

03

Cái

 

Bệnh viện huyện Bình Chánh

 

Tháng 11/2023

 

 

Thay mới màng lọc UF

01

Cái

Thay vật liệu cột lọc đa chất

01

Bộ

Thay vật liệu cột lọc than hoạt tính

02

Bộ

Thay vật liệu cột nhựa trao đổi ion

01

Bộ

Thay lỗi lọc thô

01

Cái

Thay lỗi lọc xác khuẩn

01

Cái

Thay bóng uv tiệt trùng cuối nguồn

01

Cái

Lắp mới bộ bộ đèn UV nhúng chìm

01

Bộ

Thay mới đường ống PU

01

Gói

Dịch vụ súc rửa tẩy khuẩn đường ống nước cấp đến các máy thận nhân tạo.

01

Lần

 

Trân trọng./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu: VT; VT-TBYT.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Võ Ngọc Cường

Link_VB: /Media/files/YÊU CẦU BÁO GIÁ- SC HỆ RO.pdf