Chào giá Máy châm cứu 6 cọc, 12 kim

Ngày 01/06/2023

 -  287 Lượt xem

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN H.BÌNH CHÁNH

Số: 560/BVBC

V/v mời chào giá thiết bị y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 
 
 

   Bình Chánh, ngày 01 tháng 06  năm 2023

 

 

Kính gửi: Quý nhà cung cấp.

Bệnh viện huyện Bình Chánh mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm.

Hiện tại Bệnh viện huyện Bình Chánh có nhu cầu mua sắm máy châm cứu cho khoa Y học cổ truyền, chi tiết như sau:

Tên danh mục

Đơn vị tính

Số lượng

Máy châm cứu 6 cọc, 12 kim

Cái

20

 

          Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email vttbyt.bvbc@gmail.com và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Vật tư - thiết bị y tế, Bệnh viện huyện Bình Chánh (địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh).

  • Hồ sơ gửi kèm theo báo giá gồm các tài liệu sau:

+ Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật có liên quan khác.

  • Thời gian nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày phát hành.
  • Điện thoại liên hệ: 028 22183088 (Phòng Vật tư – thiết bị y tế).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu: VT; VT-TBYT.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Võ Ngọc Cường

Link CV đính kèm