THÔNG BÁO KẾT QUẢ GÓI MUA SẮM THUỐC VÀ VTYT NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN 2022-2023 (LẦN 1)

Ngày 03/08/2023

 -  368 Lượt xem

Bệnh viện huyện Bình Chánh xin thông báo Gói mua sắm thuốc và Vật tư Y tế tại Nhà thuốc Bệnh viện huyện Bình Chánh năm 2022 – 2023 (lần 1) như sau:

File đính kèm

1.Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung ứng Gói mua sắm thuốc và Vật tư Y tế tại Nhà thuốc Bệnh viện huyện Bình Chánh năm 2022 – 2023 (lần 1)

/Media/files/Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20574%20Ph%C3%AA%20duy%E1%BB%87t%20k%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20l%E1%BB%B1a%20ch%E1%BB%8Dn%20nh%C3%A0%20th%E1%BA%A7u%20cung%20%E1%BB%A9ng%20thu%E1%BB%91c-VTYT%20nh%C3%A0%20thu%E1%BB%91c%20b%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n(1).docx

2.Bảng tổng hợp kết quả lựa chọn nhà cung ứng Gói mua sắm thuốc và Vật tư Y tế tại Nhà thuốc Bệnh viện huyện Bình Chánh năm 2022 – 2023 (lần 1)

/Media/files/Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20574%20ng%C3%A0y%2019-7-2023%20ph%C3%AA%20duy%E1%BB%87t%20k%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20l%E1%BB%B1a%20ch%E1%BB%8Dn%20nh%C3%A0%20th%E1%BA%A7u%20c%C3%B9a%20nh%C3%A0%20thu%E1%BB%91c%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n.xlsx