Về việc mời chào Gói thầu Sửa chữa, thay mới màng lọc AAO+MBR hệ thống xử lý nước thải

Ngày 26/05/2023

 -  240 Lượt xem

                                                   Kính gửi: 

- Công ty TNHH PT 2020;

                 - Công ty TNHH TVĐT&XD K31 ACT;

                            - Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kim Kha;

                              - Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ngọc Kim;

               - Công ty TNHH Xây dựng Tây Bắc;

           - Công ty Cổ phần MTD Sài Gòn.

Năm 2023 Bệnh viện huyện Bình Chánh được cấp vốn để thực hiện công trình Sửa chữa, thay mới màng lọc AAO+MBR hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện huyện Bình Chánh theo Quyết định số 10020/QĐ-SYT ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh.

Để có cơ sở triển khai các công việc thực hiện dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư, Bệnh viện huyện Bình Chánh gửi đến Quý Công ty thông tin công trình như sau:

-       Tên công trình: Sửa chữa, thay mới màng lọc AAO+MBR hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện huyện Bình Chánh.

-       Địa điểm: Số 1, đường Số 1, Khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

-       Tổng mức đầu tư: 4.500.000.000 đồng.

-       Nguồn vốn thực hiện: Vốn chi không thường xuyên năm 2023.

-       Các gói thầu Bệnh viện huyện Bình Chánh cần thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư gồm: Gói thầu Tư vấn Quản lý dự án; Gói thầu Tư vấn thẩm tra; Gói thầu Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; Gói thầu Tư vấn thẩm định giá thiết bị

-       Nếu Quý Công ty quan tâm và có nhu cầu thực hiện các gói thầu trên, đề nghị Quý công ty cung cấp hồ sơ năng lực; Bảng báo giá; Biên bản thương thảo hợp đồng gửi đến Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện huyện Bình Chánh.

 

(Thông tin liên hệ: Chuyên viên Hiệp Hưng - Số điện thoại 028.37602895)

 

Tải file PDF:

/Media/files/Vb%20gu%CC%9B%CC%89i%20ca%CC%81c%20%C4%91o%CC%9Bn%20vi%CC%A3%20tham%20gia%20go%CC%81i%20tha%CC%82%CC%80u.pdf

Phòng Hành chính Quản trị