Gói thầu: Mua sắm đường sữa bồi dưỡng bằng hiện vật năm 2023-2024

Ngày 15/09/2023

 -  268 Lượt xem

SỞ Y TẾ TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNH

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  1011/TM-BVBC

       Bình Chánh, ngày 12 tháng 09 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ LẦN 4

Gói thầu: Mua sắm đường sữa bồi dưỡng bằng hiện vật năm 2023-2024

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng hàng hóa

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài Chính quy định chi tiết sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 12/06/2023 của Bệnh viện huyện Bình Chánh về việc thống nhất xây dựng dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm đường sữa bồi dưỡng bằng hiện vật năm 2023-2024.

Để có kế hoạch xây dựng giá dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng như các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu gói thầu: Mua sắm đường sữa bồi dưỡng bằng hiện vật năm 2023-2024, bệnh viện thông báo các đơn vị cung ứng có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có quan tâm và mong muốn cung cấp các mặt hàng hóa nêu trên tham gia chào giá các mặt hàng, chi tiết tại phụ lục 1.

Đề nghị quý công ty có nhu cầu tham gia gửi bản báo giá về Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện huyện Bình Chánh, Số 1 đường số 1, khu trung tâm hành chính huyện, TT. Tân Túc, huyện Bình Chánh. Số điện thoại: 028 3760 2895. Thời gian nhận: trước 16h ngày 22/9/2023.

Yêu cầu bản báo giá: hàng hóa đáp ứng đúng tiêu chí kỹ thuật và quy cách của mã hàng hóa mời chào giá.

Nội dung báo giá như sau:

 1. Tên hàng hóa;
 2. Tiêu chí kỹ thuật;
 3. Đơn vị tính;
 4. Số lượng;
 5. Đơn giá (đã có VAT);
 6. Thành tiền;
 7. Hiệu lực của báo giá;
 8. Tài liệu và cataloge (nếu có).

Bên chào giá đồng ý cho Bệnh viện được quyền sử dụng hoặc loại bỏ các bản báo giá mà không phải thông báo về lý đo với đơn vị tham gia chào giá.

Bản báo giá của Quý công ty sẽ là căn cứ để Bệnh viện thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu, rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia từ phía các công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Website bệnh viện;
 • Lưu: VT,HCQT.

GIÁM ĐỐC

 

 

VÕ NGỌC CƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 1

DANH MỤC MUA SẮM CÁC MẶT HÀNG

Gói thầu: Mua sắm đường sữa bồi dưỡng bằng hiện vật năm 2023-2024

(Danh mục đính kèm theo Thư mời số 1011/TM-BVBC)

STT

HẠNG MỤC

TIÊU CHÍ KỸ THUẬT

ĐVT

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

1

Sữa đặc có đường Ngôi sao Phương Nam xanh lá

 

Hộp giấy, khối lượng 380g

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Thành phần: Đường (47,2%), sữa (nước,sữa bột, sữa tươi chuẩn hóa), dầu thực vật, whey bột, lactozo, maltodextrin, chất nhữ hóa (322(i), 460 (i), 401, 466).

Gía trị dinh dưỡng trung bình trong 100g: năng lượng 334 kcal, chất béo: 10,8g, chất đạm: 2,7g, Hyđrat cacbon 56,7

Hộp

10.500

 

2

Sữa đặc có đường Ông Thọ chữ xanh

Hộp giấy, khối lượng 380g

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Thành phần: Đường (47,2%), sữa (44.4%) (nước,sữa bột, chất béo sữa, whey bột, sữa tươi), dầu thực vật (8,1%), chất nhữ hóa (322(i)), lactozo.

Gía trị dinh dưỡng trung bình trong 100g: năng lượng 341 kcal, chất béo: 11,3g, chất đạm: 4,8g, Hyđrat cacbon 55,2g, Calci/Calcium: 160mg

Hộp

5.250

 

3

Sữa đặc có đường Ông Thọ trắng

 

Lon, khối lượng 380g

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Thành phần: Đường (44,2%), sữa (55,5%) (nước,sữa bột, chất béo sữa, whey bột, sữa tươi), lactozo.

Gía trị dinh dưỡng trung bình trong 100g: năng lượng 325 kcal, chất béo: 8,0g, chất đạm: 7,1g, Hyđrat cacbon 56,2g, Calci/Calcium: 260mg

Lon

1.800

 

4

Sữa đậu nành Vinamilk Super Soy Gấp đôi Canxi

Hộp giấy, thể tích 200ml

Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất

Thành phần: dịch trích từ hạt đậu nành (71,5%), nước, đường, calci carbonat, chất nhũ hóa (460(i), 471,466,407)hương liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm, chất điều chỉnh độ acid (500(ii)), muối ăn, vitamin (A, B9, B12, B6).

Gía trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: năng lượng 56.7 kcal, chất béo: 1,1g, chất đạm: 2,0g, Hyđrat cacbon 9,7g, Calci/Calcium: 120mg, vitamin A: 133IU, vitamin D3: 25 IU, vitamin B6: 65mcg, vitamin B9: 20mcg, vitamin B12: 0.12mcg, cholesterol: 0g

Hộp

1.500

 

5

Sữa tươi tiệt trùng hương dâu Vinamilk

 

Hộp giấy, thể tích 180ml

Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất

Thành phần: Thành phần: sữa tươi (93,9%), đường, chất ổn định (471,460,407,466), vitamin (natri ascobat, A,D3), hương dâu hợp dùng cho thực phẩm, màu tự nhiên (120), khoáng chất  (natri selenit)

Gía trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: năng lượng 81,3 kcal, chất béo: 3,3g, chất đạm: 2,9g, Hyđrat cacbon 10g, calci 110mg, phospho: 90mg, selen: 7,6µg, vitamin A: 250IU, vitamin D3: 165 IU

Hộp

2.850

 

6

Sữa tươi tiệt trùng socola Vinamilk 180ml

 

Hộp giấy, thể tích 180ml

Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất

Thành phần: Thành phần: sữa tươi (93%), đường, bột cacao (0.6%), chất ổn định (471,460,407,466), vitamin (natri ascobat, A,D3), khoáng chất  (natri selenit)

Gía trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: năng lượng 82,1 kcal, chất béo: 3,3g, chất đạm: 2,9g, Hyđrat cacbon 10,2g, calci 110mg, phospho: 90mg, selen: 7,6µg, vitamin A: 250IU, vitamin D3: 165 IU

Hộp

12.000

 

7

Sữa tươi tiệt trùng có đường Vinamilk 180ml

 

Hộp giấy, thể tích 180ml

Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất

Thành phần: sữa tươi (96,9%), đường (3,8%),chất ổn định (471, 460, 407,466), vitamin (natri ascobat, A,D3), hương liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm, khoáng chất  (natri selenit)

Gía trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: năng lượng 73,3 kcal, chất béo: 3,3g, chất đạm: 3g, Hyđrat cacbon 7,9g, calci 110mg, phospho: 90mg, selen: 7,6µg, vitamin A: 250IU, vitamin D3: 165 IU

Hộp

36.000

 

8

Sữa tươi tiệt trùng ít béo không đường Vinamilk

 

Hộp giấy, thể tích 180ml

Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất

Thành phần: sữa tươi tách béo (100%)

Gía trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: năng lượng 37 kcal, chất béo: 10g, chất đạm: 3g, Hyđrat cacbon 4g, calci 110mg, phospho: 90mg

Hộp

3.450

 

9

Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk không đường

Hộp giấy, thể tích 1 lít

Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất

Thành phần: sữa tươi (99,8%), , chất ổn định (471, 460(i), 407, 466), vitamin (natri ascorbat, A, D3), khoáng chất (natri selenit).

Gía trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: năng lượng 60,3 kcal, chất béo: 3,5g, chất đạm: 3,1g, Hyđrat cacbon 4,1g, calci 110mg, phospho: 90mg, selen: 7,6µg, vitamin A: 250IU, vitamin D3: 165 IU

Hộp

900

 

10

Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk ít đường

 

Hộp giấy, thể tích 1 lít

Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất

Thành phần: sữa tươi (97%), đường (2,8%), chất ổn định (471,460(i), 407, 466), vitamin (natri ascorbat, A, D3), khoáng chất (natri selenit).

Gía trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: năng lượng 68,9 kcal, chất béo: 3,3g, chất đạm: 3g, Hyđrat cacbon 6,8g,calci 110mg, phospho: 90mg, selen: 7,6µg, vitamin A: 250IU, vitamin D3: 165 IU

Hộp

450

 

11

Đường tinh luyện cao cấp Vietsugar

 

khối lượng 1 kg

Thành phần: Đường sacaroza

Trung bình trong 100g: năng lượng 399,2 kcal, Hyđrat cacbon 99,8g

Bịch

13.500

 

 

Download_VB: 

/Media/files/vb di 1011 Thư mời chào giá lần 4 mua sắm đường sữa bồi dưỡng bằng hiện vật.signed.pdf